677 97 48 10
649 04 35 83

Parquets encolats


És el sistema de col·locació més tradicional. Amb aquest mètode, el paviment queda enganxat directament amb cola a terra. Aquest és el producte que necessita menys restauracions al llarg dels anys. Es pot fer un disseny totalment personalitzat a gust de el client, tant en els colors com en la col·locació d'aquest.
 
+
+
+
 

ALTRES PARQUETS

Parquets de tarima

Parquets de tarima flotant

Parquets sintètics

Parquets exteriors